Breaking news
  1. MES PADANGŲ NEDEGINAM – DEGINAM KALORIJAS!
  2. Velykinio stalo vaišės – išdegintos!
  3. Turnyre Vokietijoje užaugome kaip komanda
  4. Be1 NFA – turnyro Latvijoje čempionai!
  5. Metų pergalė lengvojoje, tačiau nelengvai.
  6. Pokyčiai Lietuvos futbole – „Be1“ imasi darbo su jaunaisiais futbolininkais

Donations

Aleksandrs Olympic Goal
Raised $2995
Donors 7
Goal $25000
Donated
12%

Be1 gym sincerely thanks the current supporters who understand our goals for their plentiful contributions to the development of Be1 athletes. However, due to having a conscience, we cannot demand our current supporters to give more, but we want to take part in making dreams of as many athletes as possible come true, thus we are stressing some goals that each of you can take part in. Each of you can have your own representative in the Olympic games!

Learn More
Aleksandrs olimpinis tikslas
Raised $2995
Donors 7
Goal $25000
Donated
12%

Be1 klubas nuoširdžiai dėkoja esamiems rėmėjams, kurie supranta mūsų siekius ir gausiai prisideda prie Be1 sportininkų vystymosi. Tačiau turėdami sąžinės, negalime reikalauti iš esamų rėmėjų daugiau, o norime prisidėti prie daugelio sportininkų svajonės, akcentuojame kelis tiklus, prie kurių galite prisijungti ir kiekvienas iš Jūsų. Kiekvienas Jūsų gali turėti savo atstovą olimpiadoje!

Learn More