Šią savaitę oficialiai įsigaliojo tarptautinis Ernesto Gudelevičiaus perėjimas iš Be1 NFA į ACF Fiorentina.

Vienas talentingiausių savo kartos jaunųjų Lietuvos žaidėjų Ernestas Gudelevičius (2005 m. gim.) praėjo medicininę patikrą naujame savo klube ACF Fiorentina ir su klubu sudarė ilgalaikį profesionalų kontraktą.

„Šis perėjimas atėmė labai daug jėgų ir pareikalavo daug sunkaus darbo. Kad Ernestas gali žaisti aukščiausiame lygyje, supratome jau prieš pusantrų metų, kai žaidėju pradėjo domėtis aukščiausio lygio užsienio akademijos. Tačiau prireikė pusantrų metų, kad galėtume surasti Ernestui klubą, kuriame, mūsų manymu, jis atsiskleis geriausiai, klubą, kuris tikrai mato Ernestą kaip svarbią savo komandos dalį, o ne įsigytų tik tam, kad jis negalėtų atstovauti konkurentų klubams. Didžiausias sąlygas derybose su kitais klubais kėlėme dėl Ernesto ateities perspektyvų. Taip pat, Ernestui vienam iš nedaugelio jaunųjų Lietuvos žaidėjų buvo įteiktas pilnai profesionalus ilgalaikis kontraktas, kurio finansinės sąlygos žaidėjui suteikia galimybę pilnai koncentruotis tik į futbolą ir, būnant tik šešiolikos metų, finansiškai prisidėti prie savo šeimos gerovės. Mažai šešiolikmečių italų akademijose turi pilną profesionalo sutartį – tai reiškia, kad klubas tikrai tiki Ernestu, o šiuo jo karjeros laikotarpiu tai yra svarbiausia.

Noriu padėkoti visiems Ernesto  Gudelevičiaus treneriams, prisidėjusiems prie žaidėjo tobulėjimo. Pirmiausia, padėką reiškiu pirmajam Ernesto treneriui Raimondui Žilinskui, taip pat, treneriui Diogo Botas. Tačiau labiausiai norėčiau padėkoti treneriui Fabio Mazzone, kuris ne tik metus laiko Ernestą treniravo, tačiau ir prisidėjo prie akademijos auklėtinio išvykimo bei pats asmeniskai lydejo Ernestra atrankose, kol suradome žaidėjui tinkamiausią klubą. Fabio yra pažadėjęs ir toliau aktyviai rūpintis Ernestu – tai yra labai svarbu, norint užtikrinti visapusį žaidėjo tobulėjimą, o ne tik išvykimą.

Tikimės, kad mūsų pasirinktas kelias rūpintis žaidėjų tobulėjimu kartu su užsienio klubais ateityje suteiks naudos ne tik žaidėjams asmeniškai, tačiau ir Lietuvos futbolui. Tokį kelią pasirinkome, jog Be1 NFA žaidėjus matytume ne tik Lietuvos jaunimo rinktinėse, bet ir Lietuvos vyrų rinktinių sudėtyje ar žaidžiančius pajėgiausiose Europos futbolo lygose.

Ernestą Gudelevičių jau išlydėjome į Italiją, tačiau artimiausiu metu vedame derybas dėl dar kelių žaidėjų perėjimo į užsienio klubus – apie tai tikimės pranešti netolimoje ateityje.“ – išsamiai perėjimo aplinkybes apibūdino Be1 Nacionalinės futbolo akademijos vadovas Andrius Markevičius.

EN

This week the international transfer of Ernesto Gudelevicius from Be1 NFA to ACF Fiorentina officially came into effect.
One of the most talented young Lithuanian players of his generation, Ernestas Gudelevičius (born in 2005) has passed the medical check-up at his new club ACF Fiorentina and has signed a long-term professional contract with the club.


„This transition was very demanding and took a lot of hard work. We realised that Ernesto could play at the highest level a year and a half ago, when top foreign academies started to take an interest in the player. However, it took us a year and a half to find a club where we thought Ernesto would excel, a club that really sees Ernesto as an important part of their team, rather than acquiring him just to prevent him from representing rival clubs. The biggest condition in our negotiations with other clubs was Ernesto’s future prospects. Also, Ernest was one of the few young Lithuanian players to be handed a fully professional long-term contract, the financial terms of which allow him to concentrate fully on football and to contribute financially to his family’s well-being at the age of just 16 years. Few 16-year-olds in Italian academies have a full professional contract, which means that the club really believes in Ernesto, and at this stage of his career that is the most important thing.


I would like to thank all the coaches of Ernests Gudelevics who have contributed to his development. First of all, I would like to thank Ernesto’s first coach Raimonds Žilinskas, as well as coach Diogo Botas. But most of all I would like to thank coach Fabio Mazzone, who not only coached Ernesto for a year, but also contributed to the departure of the academy’s student and personally accompanied Ernesto in the selection process until we found the most suitable club for the player. Fabio has promised to continue to take an active interest in Ernesto, which is essential to ensure his full development and not just his departure.


We hope that the way we have chosen to take care of players’ development together with foreign clubs will benefit not only the players personally, but also Lithuanian football in the future. We have chosen this path so that Be1 NFA players can be seen not only in Lithuanian youth national teams, but also in Lithuanian men’s national teams or playing in the strongest European football leagues.


We have already sent Ernests Gudelevics to Italy, but we are negotiating the transfer of several more players to foreign clubs, which we hope to announce in the near future.“ – Andrius Markevičius, Head of the Be1 National Football Academy, gave a detailed description of the transfer.