SPORTININKŲ TESTAVIMAS

BE1 NFA kviečia išbandyti sportininkų fizinio parengimo testavimą ir vertinimą. Testavimas atliekamas su profesionalia ir modernia testavimo įranga prižiūrint BE1 specialistams.

Testavimo paslauga prieinama tiek individualiems atletams, tiek komandos ir suteikia galimybę:
1) Pastebėti išskirtinius talentus
2) Ypač tiksliai nustatyti sportininkų stipriąsias ir silpnąsias savybes
3) Periodiškai sekti atletų sportinės formos lygį bei treniruočių efektyvumą
4) Sumažinti traumų riziką

RAŠYKYTE IR MES SUSISIEKSIME
  Sutinku gauti informaciją apie naujienas, renginius ir BE1 NFA stovyklas

  BE1 T-TEST

  Šis testas parodo sportininko gebėjimą valdyti savo kūną – koordinaciją, korpuso stabilumą, akseleraciją bei sustabdymo greitį. Koordinacija priklauso nuo kūno stiprumo ir gebėjimo atlikti judesius.

  Kuo sportininko kūnas stipresnis, tuo lengviau jam vienoje ar kitoje situacijoje yra suvaldyti ir koordinuoti kūną (oponentų apėjimas, sklandus nusileidimas). Akseleracija ir susistabdymas rodo sportininko turimą sprogstamą jėgą ir atstumo įvertinimą.

  T testas
  1. Sportininkas atsistoja 1m nuo daviklio, duodamas startas ir žaidėjas pradeda bėgti.
  2. Sportininkas, nubėgęs iki atžymos, esančios už 10m, keičia kryptį į nurodytą pusę.
  3. Sportininkas, nubėgęs iki atžymos esančios už 5m, apibėga žymeklį ir bėga iki kitos atžymos.
  4. Sportininkas, nubėgęs iki kitos atžymos, apibėga žymeklį ir grįžta iki testavimo aikštelės vidurio.
  5. Ties testavimo aikštelės viduriu sportininkas keičia kryptį ir finišuoja.
  6. Testas daromas į abi puses: tiek į kairę, tiek į dešinę.

  BE1 SPRINT TEST

  10 metrų distancija padeda identifikuoti sportininko gebejima isvystyti maksimalu jegos kieki per kuo trumpesni laika, tuo tarpu 30 metrų distancija ivertina raumens susitraukimo greiti maksimaliu pastangu begimo metu.

  Sprinto testas
  1. Sportininkas atsistoja 1m nuo daviklio, duodamas startas ir sportininkas pradeda bėgti.
  2. Duodamas signalas ir sportininkas iš visų jėgų bėga iki pat testavimo aikštelės galo, esančio už 30m.
  3. Davikliai fiksuoja laikus, kai sportininkas pasiekia 5m, 10m ir 30m.

  BE1 JUMPS TEST

  Šis testas parodo sportininko momentinę maksimalią jėgą, kurią jis gali panaudoti įsibėgėjimui, susistabdymui ar greitam krypties keitimui.

  Šuolio testas
  1. Dviejų dalių testas, kurio metu matuojamas sportininko šuolis į tolį ir šuolis į aukštį. Abiejų šuolių metu duodamas signalas, kad žaidėjas gali pradėti ir kai jis yra pasiruošęs, atlieka veiksmą.
  2. Šuolio į tolį metu žaidėjas turi nušokti kuo toliau nuo atsispyrimo taško. Rezultatas fiksuojamas tik tuomet, jei žaidėjas užbaigdamas veiksmą nenužengia atgal.
  3. Šuolio į aukštį metu žaidėjas turi nušokti kuo aukščiau nuo atsispyrimo taško. Realiam rezultatui įvertinti sportininkas šokdamas negali pritraukti kelių prie krūtinės, bet gali padėti sau rankomis.

  BE1 YO YO TEST

  Ištvermės lygio rodiklis parodo kaip ilgai sportininkas gali išbūti intensyvioje veikloje, patirdamas minimalų nuovargį.

  Yo Yo testas
  1. Sportininkas atsistoja prie nurodytos pradžios linijos testavimo aikštėje, duodamas signalas po kurio sportininkas pradeda bėgti.
  2. Garsinis signalas sportininką lydi viso testo metu. Dvigubas signalo supypsėjimas duoda startą, o vienas pyptelėjimas rodo laiko intervalą, kaip greitai reikia įveikti distanciją pirmyn ir atgal.
  3. Distancija: bėgama pirmyn iki nurodytos 20m linijos, apsisukama ir grįžtama atgal.
  4. Su kiekvienu startu greitis didėja, trumpėja atstumo įveikimo laikas.
  5. Viso testo metu sportininkas turi grįžti į poilsio zoną greičiau arba kartu su atstumo įveikimo laiką žyminčiu signalu. Šio reikalavimo neįvykdžius vieną kartą, sportininkas gauna įspėjimą. Situacijai pasikartojus, testas baigiamas.

  BE1 REACTIVE LIGHTS TEST

  Ši testavimo sistema parodo atleto reakcijos greitį ir judrumą.

  Reakcijos šviesos
  1. Sportininkas atsistoja prieš išdėstytas reakcijos lempas.
  2. Treneris pasako, kurios spalvos lempą žaidėjas turės paliesti pradėjus skaičiuoti laikui.
  3. Lempos dega skirtingomis spalvomis, tad atletas turi reaguoti tik į vienos spalvos šviesą ir į tai reaguoti kuo greičiau.